Products

产品详细

  十五入汉宫,花颜乐春红。 君王选玉色,侍寝金屏中。 荐枕娇夕月,卷衣恋东风。 宁知赵飞燕,夺宠恨无尽。 重忧能伤人,绿鬓成霜蓬。 一朝不风光,世事徒为空。 鹔鸘换玉液,舞衣罢雕龙。[1] 寒苦不忍言,为君奏丝桐。 肠断弦亦绝,悲心夜忡忡。

  shí wǔ rù hàn gōng ,huā yán xiào chūn hóng 。 jun1 wáng xuǎn yù sè ,shì qǐn jīn píng zhōng 。 jiàn zhěn jiāo xī yuè ,juàn yī liàn chūn fēng 。 níng zhī zhào fēi yàn ,duó chǒng hèn wú qióng 。 chén yōu néng shāng rén ,lǜ bìn chéng shuāng péng 。 yī cháo bú dé yì ,shì shì tú wéi kōng 。 sù shuāng huàn měi jiǔ ,wǔ yī bà diāo lóng 。[1] hán kǔ bú rěn yán ,wéi jun1 zòu sī tóng 。 cháng duàn xián yì jué ,bēi xīn yè chōng chōng 。

  李白(701─762),字太白,号青莲居士,原籍陇西成纪(今甘肃省天水县左近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。当年正在蜀中就学漫逛。青年时间,早先漫逛世界各地。天宝初,因羽士吴筠的推举,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的奇特礼遇。但因权臣禁止,不久即遭谗离职,永远逛…详情