Products

产品详细

  新丰旨酒斗十千,[1] 咸阳逛侠众少年。 再会意气为君饮, 系马高楼垂柳边。

  xīn fēng měi jiǔ dòu shí qiān ,[1] xián yáng yóu xiá duō shǎo nián 。 xiàng féng yì qì wéi jun1 yǐn , xì mǎ gāo lóu chuí liǔ biān 。

  王维(701─761),字摩诘,本籍太原祁(今山西祁县)。九岁知属辞,十九岁应京兆府试点了头名,二十一岁(开元九年)中进士。任大乐丞。但不久即因艺人越规扮演黄狮子舞被贬为济州(正在今山东境内)司功参军。宰相张九龄执政时,王维被选拔为右拾遗,转监察御史。李林甫上台后,王维曾一度出任凉州河西节度使判官,二年后回京,不久又被派往湖北襄阳去主办试验事业。天…详情

  版权声明:本文实质由网友上传(或摒挡自汇集),原作家已无法考据,版权归原作家整个。节日诗词网免费颁布仅供练习参考,其概念不代外本站态度。

  节日诗词网勉力成为一个集古诗大全、唐诗宋词、文言文、诗词名句、古文图书、针言大全以及唐诗宋词文言文翻译和赏析为一体的古诗文网站。诗词网是一个公益网站,闭键为古诗文嗜好者而筑,网站供应的唐诗宋词、诗词名句、古文图书及针言原文翻译欣赏多半来自汇集摒挡(或古诗词嗜好者供应),实质不妨不切确不周详,接待诗词嗜好者提交纠错和新古诗文,以便咱们把诗词网做的更好。同时诗词网实质如有侵权,请相干咱们删除。